Tisztelt Civil Szervezetek, Szerveződések!


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata megkezdte az új Településfejlesztési Koncepció, valamint az ehhez illeszkedő új Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A készülő településfejlesztési Koncepció és Stratégia, a város egészére készített, a város környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a változások irányait, 15-20 évre szóló fejlesztési célokat meghatározó és rendszerbe foglaló dokumentumok.

Szigetszentmiklós jövője közös ügyünk. Együtt kell kitalálnunk, milyen városban szeretnénk élni és dolgozni, ehhez milyen lépések szükségesek. A fejlesztések fő irányait, céljait közösen kell meghatároznunk. Ezért mind a célok kijelölése, mind azok elérése csak akkor lehet sikeres, ha abban minél többen vesznek részt. Ezt foglalja magába a tervezést támogató partnerségi folyamat.

Ezért március, április folyamán több eseményt is rendezünk, hogy a civil, vállalkozói és lakossági csoportok kommunikálják szükségleteiket, vágyaikat, illetve közreadják élethelyzetükből adódó speciális tapasztalataikat.

A közös tervezéshez meghívjuk Önt, a 2021. március 31-én (szerdán) 17 órától Online civil fókuszcsoportos beszélgetésre.

A fókuszcsoportos találkozó célja Szigetszentmiklós Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséhez a civil csoportok szükségleteinek, problémáinak, igényeinek megismerése, és közös városi jövőkép megalkotása.

 

Az online workshopra az alábbi linken tud kapcsolódni: 

https://zoom.us/j/93912060932?pwd=Z21KRGNURG9kUi8rQkdYZmpPWjRzZz09

Meeting ID: 939 1206 0932

Passcode: 386911

 

A workshop tervezett programja:

17:00 A workshop programjának ismertetése, bemutatkozás
17:20-17:40 A tervezés eddigi eredményeinek bemutatása
17:40-18:20 A civil szervezetek, csoportok által ismert problémák feltárása
18:20-18:50 A város közös Jövőképének, hosszú távú céljainak kialakítása
18:50-19:00         Összegzés

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Szigetszentmiklós, 2021. március 12.