Tisztelt Vállalkozók, Gazdasági Társaságok!


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata megkezdte az új Településfejlesztési Koncepció, valamint az ehhez illeszkedő új Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A készülő településfejlesztési Koncepció és Stratégia, a város egészére készített, a város környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a változások irányait, 15-20 évre szóló fejlesztési célokat meghatározó és rendszerbe foglaló dokumentumok.

Szigetszentmiklós jövője közös ügyünk. Együtt kell kitalálnunk, milyen városban szeretnénk élni és dolgozni, ehhez milyen lépések szükségesek. A fejlesztések fő irányait, céljait közösen kell meghatároznunk, ezért mind a célok kijelölése, mind azok elérése csak akkor lehet sikeres, ha abban minél többen vesznek részt.

A tervezést támogató partnerségi folyamat erről szól. Ezért március, április folyamán több eseményt is rendezünk, hogy a civil, vállalkozói és lakossági csoportok kommunikálják szükségleteiket, vágyaikat, illetve közreadják élethelyzetükből adódó speciális tapasztalataikat.

A közös tervezéshez meghívjuk Önt, a 2021. március 24-én (szerdán) 14 órától Online vállalkozói/gazdasági fókuszcsoportos beszélgetésre.

A fókuszcsoportos találkozó célja Szigetszentmiklós Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséhez a vállalkozói csoportok szükségleteinek, problémáinak, igényeinek megismerése, és közös városi jövőkép megalkotása. 

 

Az online workshopra az alábbi linken tud kapcsolódni: 

https://zoom.us/j/3434003535?pwd=NUEzdUdRM3dwSlFkb3RQUFZaa21OUT09

Meeting ID: 343 400 3535

Passcode: 421307

 

A workshop tervezett programja:

14:00   A workshop programjának ismertetése, bemutatkozás
14:20-14:40 A tervezés eddigi eredményeinek bemutatása
14:40-15:20   A vállalkozók, gazdasági társaságok által ismert problémák feltárása
15:20-15:50 A város közös Jövőképének, hosszú távú céljainak kialakítása
15:50-16:00         Összegzés

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Szigetszentmiklós, 2021. március 12.